Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Protipovodňové opatrenia na toku Vyčoma, k. ú. Ješkova Ves - zámer

SÚBOR
Počet videní: 667
1 min. čítania
Protipovodňové opatrenia na toku Vyčoma, k. ú. Ješkova Ves - zámer

Hlavným účelom navrhovanej činnosti (Protipovodňové opatrenia na toku Vyčoma, k. ú. Ješkova Ves) je úprava vodohospodárskych pomerov vyvolaných klimatickými zmenami. Zachytenie a bezpečné prevedenie povodňových prietokov na toku Vyčoma.
Splnenie účelu činnosti je pomocou stavby ochrannej nádrže s funkciou zadržania povodňových vôd v retenčnom priestore a ich postupným vypúšťaním do toku pod priehradou.

Zámer je riešený v dvoch variantoch. Vo variante 1 je ochranná nádrž so stálou hladinou, celkovým objemom cca 1,5 mil. m3 a výškou hrádze cca 11,5 m. Variant 2 bude disponovať okrem stálej hladiny aj zásobným objemom (cca 800 000 m3), ktorý bude slúžiť na nadlepšenie prietokov v toku Vyčoma pod profilom hrádze, v čase sucha, prípadne nízkych prietokov. Výška hrádze v druhom variante bude cca 13,3 m a objem cca 2,3 mil. m3.

Navrhovaná stavba bude slúžiť ako preventívna protipovodňová ochrana s cieľom chrániť ľudí, stavby, záhrady, infraštruktúru a ostatné pozemky v danom území.  

Zámer navrhovanej činnosti je možné pozrieť prostredníctvom informácie o zverejnení na webovom sídle
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, na adrese: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/protipovodnove-opatrenia-na-toku-vycoma-k-u-jeskova-ves

prípadne, nahliadnuť do dokumentácie možno aj na obecnom úrade v čase úradných hodín.

 

Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky MŽP SR do 21 dní od zverejnenia zámeru na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky alebo od zverejnenia oznámenia dotknutou obcou podľa § 65g ods. 3 zákona; písomné stanovisko sa považuje za doručené aj keď je doručené v stanovenej lehote prostredníctvom dotknutej obce. Na stanovisko doručené po lehote sa nemusí prihliadnuť.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
info-pre-verejnost_svp-jeskova-ves- (2) Veľkosť: 225.1 kB Formát: pdf Dátum: 3.7.2023
zamer-protipovodnove-opatrenia-na-toku-vycoma- (2) Veľkosť: 4.16 MB Formát: pdf Dátum: 4.7.2023