Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI

Počet videní: 813
5 min. čítania
OCHRANA LESOV PRED POŽIARMI

Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2023!!!

 

Ochrana lesov pred požiarmi

Nastalo obdobie jari, príroda okolo nás sa prebudila, aj keď v apríli bolo premenlivé počasie. Začal čas prác v záhradách a skrášľovania nášho okolia.  Slnečné počasie nás láka aj na chodníky do lesa načerpať  energiu prírody. Je čas, keď v lese a jeho okolí vzniká viac požiarov spôsobené nielen klimatickými podmienkami, ale častejšie činnosťou ľudí. Konanie občanov, prípadná nedbanlivosť, nepozornosť,  prevažne  používaním otvoreného ohňa, pri spaľovaní odpadov,  vypaľovaní trávy, zakladaní ohníkov v lesných porastoch, fajčení,  má za následok riziko rýchleho šírenia požiaru a za podpory vetra  je náročné pre ľudské sily  požiar zastaviť a uhasiť.  Oheň je pre Vás, aj pre les veľkým nebezpečenstvom.                                                                     

Upozorňujeme Vás - občanov, nepodceňujte požiarne nebezpečenstvo a protipožiarne opatrenia,  nakoľko lesný požiar je mimoriadne škodlivý činiteľ pre nás i život lesa.   

            Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Partizánskom v snahe zabrániť nežiaducim požiarom apeluje na občanov, aby v záujme predchádzania požiarov dôsledne dodržiavali povinnosti vyplývajúce zo zákona  č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov:

  • dodržiavať vyznačené zákazy a riadiť sa príkazmi týkajúce sa ochrany pred požiarmi
  • zákaz manipulácie s otvoreným ohňom na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a zákaz zakladania ohňa v priestoroch  a  miestach,  kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
  • zákaz fajčenia a používania otvoreného ohňa, alebo svojim konaním spôsobiť vznik požiaru
  • zákaz vypaľovania porastov bylín, kríkov a stromov príp. suchej trávy, krovia a iných organických zvyškov - odpadov
  • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
  • zvýšiť dohľad nad maloletými deťmi a mládežou, ktorí by mohli mať za následok vznik požiaru
  • vykonávať nevyhnutné opatrenia pre záchranu ohrozených osôb
  • poskytnúť osobnú a vecnú pomoc pri zdolávaní požiaru na výzvu veliteľa zásahu alebo obce
  • zabezpečiť plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi
  • uhasiť požiar, resp. vykonať opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, a bezodkladne ohlásiť, resp. zabezpečiť ohlásenie zisteného požiaru na telef., č. 112, 150

 

Nedodržiavanie povinností, zásad protipožiarnej bezpečnosti a spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov, kvalifikované ako priestupok alebo trestný čin.

Pripomíname, ak sa dopustí fyzická osoba priestupku na úseku ochrany pred požiarmi, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru môže v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o priestupkoch  uložiť pokarhanie alebo pokutu do 331,-eur a v blokovom konaní pokutu do 100,- eur.

 

Vaším bezpečným konaním a pričinením aj Vy  môžete značne ovplyvniť zníženie požiarovosti a ochranu lesov pred požiarmi vášho okolia, preto dodržiavajte protipožiarno-bezpečnostné opatrenia.