Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra v obci Ješkova Ves

SÚBOR
Dátum: 14.06.2024
Táto novinka bude 30.07.2024 stiahnutá z webu.
Počet videní: 157
4 min. čítania
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra v obci Ješkova Ves

Vyhlásenie  konania  voľby hlavného kontrolóra obce

„ Ješkova Ves“

 

Obecné zastupiteľstvo v Ješkovej Vsi v y h l a s u j e   v zmysle §18 a)  ods. 2  zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov voľby hlavného kontrolóra obce Ješkova Ves na deň 30. júla 2024 a

 

                                                              u s t a n o v u j e

 

 nasledovné podrobnosti a náležitosti prihlášky na funkciu hlavného kontrolóra obce Ješkova Ves formou „Vyhlásenia voľby hlavného kontrolóra obce“ nasledovne: :

 

 • Všeobecné náležitosti:
 • Predpokladané funkčné obdobie hlavného kontrolóra obce je od 1.8.2024
 • Uzatvára sa pracovný pomer na kratší pracovný čas, úväzok hlavného kontrolóra je schválený na úrovni 6 % t. j. 2,25 hod/týždeň
 • Plat kontrolóra bude stanovený v súlade s úväzkom hlavného kontrolóra a v zmysle § 18 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
 • Hlavný kontrolór môže vykonávať kontrolnú činnosť aj v iných obciach

 

 • Kvalifikačné a odporúčané predpoklady na výkon funkcie hlavného kontrolóra:
 • ukončené minimálne SŠ vzdelanie
 • znalosť legislatívy a noriem samosprávy

 

 • Náležitosti písomnej prihlášky:
 • meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón)
 • overená fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • štruktúrovaný životopis
 • písomný súhlas so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 • poskytnutie údajov na vyžiadanie výpisu z registra trestov v zmysle §18a ods.2 zákona o obecnom zriadení
 • uvedenie informácie o získaní osvedčenie o absolvovaní kurzu hlavného kontrolóra s celoštátnou pôsobnosťou
 • uvedenie informácie o dĺžke vykonávania funkcie kontrolóra obce

 

 • Termín odovzdania písomnej prihlášky:
 • Kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra obce Ješkova Ves doručia (osobne alebo poštou) svoju písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi v zalepenej obálke označenej „ Voľba hlavného kontrolóra – neotvárať!“ do podateľne Obecného úradu najneskôr do 12.  júla 2024 ( piatok ) do 12.00 hod.

 

 

Obecný úrad Ješkova Ves

Ješkova Ves 40

958 45 Veľký Klíž

 

V Ješkovej Vsi, dňa 14.6.2024                                                                                             

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Podmienky voľby HK Veľkosť: 128.7 kB Formát: pdf Dátum: 14.6.2024
Voľba HK Veľkosť: 234.9 kB Formát: pdf Dátum: 14.6.2024