Dokumenty

Dokumenty na zverejnenie

Správne poplatky

  Dokumenty na stiahnutie

     Žiadosť o stavebné povolenie
     Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
     Žiadosť o povolenie odstrániť stavbu
     Stanivisko susedných nehnuteľností
     Žiadosť drobná stavba
     Správne poplatky_stavebné
     Poplatky za Kultúrný dom