Dokumenty

Dokumenty na zverejnenie

Správne poplatky

Dokumenty na stiahnutie

    Žiadosť o stavebné povolenie
    Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením
    Žiadosť o povolenie odstrániť stavbu
    Stanivisko susedných nehnuteľností
    Žiadosť drobná stavba
    Správne poplatky_stavebné
    Poplatky za Kultúrný dom