Cirkev

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Veľký Klíž

Farské oznamy

IV. PÔSTNA NEDEĽA

Liturgický kalendár a úmysel sv. omší:

Pondelok

slávnosť

sv. Jozef, ženích Panny Márie

20.03.

18:00

VK

- za Božie požehnanie

Utorok

féria

21.03.

07:30

VK

+ Mária

Streda

féria

22.03.

18:00

VK

+ František Foltán, manželka Katarína a rodičia

Štvrtok

féria

23.03.

17:00

17:50

18:00

JV

  • začiatok poklony
  • sviatostné požehnanie

+ rodina Vargová a Maťašeje

Piatok

féria

24.03.

17:15

18:00

VK

  • krížová cesta

+ Tomáš Stanko, manželka Mária, rodičia,

    súrodenci a deti

Sobota

slávnosť

Zvestovanie Pána

25.03.

18:00

VK

- za farníkov

NEDEĽA

V. PÔSTNA NEDEĽA

26.03.

08.00

09.30

14:30

VK

JV

VK

- za zdravie a Božiu pomoc pri rozhodovaní

+ Peter a Pavel Valúchoví

- krížová cesta

Oznamy:

       

Spovedanie: Od pondelka do stredy polhodinu, vo štvrtok a piatok hodinu pred sv. omšou.

                      Spoločná sv. spoveď pred Veľkonočnými sviatkami bude 30. marca.

Príprava: V sobotu po sv. omši bude stretnutie s prvoprijímajúcimi deťmi.

             Začneme prípravu na slávnosť 1. sv. prijímania. Účasť detí je povinná.

Zbierka: Na budúcu nedeľu vyhlásila KBS zbierku na prenasledovaných kresťanov

             a vojnových utečencov.

Intencie: Po sv. omšiach v týždni môžete zapísať na sv. omše.

             Prosím rešpektujte, že sv. omše zapisujem do zoznamu, nie na dátum.

Sviatosť zmierenia: Jadrom sv. spovede je vyznanie a oľutovanie hriechov.

            Pri sv. spovedi vyznávame hlavne ťažké hriechy (hriech, kedy sme vedome

            a dobrovoľne porušili zákon vo vážnej veci – viem, že je to zlé a urobím to) a 

            všedné hriechy, ktoré sme vykonali viackrát (množstvo všedných hriechov

            má vážnosť ťažkého hriechu).

            Pri ťažkom hriechu sa odporúča spomenúť aj počet zlyhaní. Je dôležité správne

            pomenovať hriech. Vyhneme sa nepríjemným otázkam kňaza, ktorý má povinnosť

            zistiť okolnosti hriechu.

            Po vyznaní hriechov sa nám prihovorí kňaz. Vyzve nás, aby sme svoje hriechy

            oľutovali. Ľutovať ich máme preto, že sme nimi urazili Boha, ktorý nás miluje.

            Spoveď nie je duchovný rozhovor.

            Chyby: nemáme žiadne hriechy, vymýšľame si hriechy, aby sme dostali rozhrešenie,

            chceme, aby nám kňaz povedal, naše hriechy, povieme, že nemáme ťažký hriech

            a potom ho vyznáme, ospravedlňujeme si hriechy, spovedáme sa z hriechov iných

            ľudí, chceme sa porozprávať, chcem riešiť záležitosti, ktoré sa netýkajú sv. spovede,

            ľutujeme zo zvyku, niekedy vyznanie hriechov a ľútosť znejú ako chvála

Rímskokatolícka cirkev Farnosť Veľký Klíž, Klížske Hradište 28, 958 45, b. účet: SK31 0900 0000 0000 3851 8630,

telefón: 038 54 29 223, email: faravkliz@gmail.com, velky.kliz@nrb.sk. Zásady ochrany osobných údajov na: gdpr.kbs.sk