ZBER KONÁROV

 07.03.2023

Obecný úrad oznamuje občanom, že v priebehu mesiaca marec sa bude realizovať zber biologicky rozložiteľného odpadu, ako sú konáre a listie. Takýto odpad môžete priniesť na vyznačené miesto, ktoré je vytvorené na pozemku  Ing. Miroslava Pekára,  na križovatke pri cintoríne v smere do Babkovičovho mlyna. Prosíme občanov, aby tu nosili iba uvedený odpad ako konáre a lístie a tento odpad umiestnili na vyznačenom mieste a to od konca vyznačeného miesta ( od  mlyna k dedine ). Tiež žiadame, aby tu nezvážali iný odpad, nakoľko označené miesto bude monitorované.

Zber bude prebiehať počas celého mesiaca marec!


Zoznam aktualít :