Informácie: Pomoc Ukrajine

 03.03.2022

Dobrý deň, 

pre potrebu informovania verejnosti zverejňujeme nasledovné kontakty a informácie:

  • ohľadne ubytovania cudzincov je zriadená internetová stránku www.pomocpreukrajinu.sk alebo môžete ponuku nahlásiť na telefónnom čísle: 02/4859 3312.
  • Na internetovej stránke www.pomocpreukrajinu.sk je možné nájsť aj zoznam ubytovacích zariadení (štátne, hotelové, súkromné) spolu s kontaktom a informáciou o voľnej kapacite.
  • v prípade poskytovania pomoci od jednotlivcov a podnikateľských subjektov je potrebné túto ponuku odoslať na email  uosppz@minv.sk .

  • V prípade otázok o humanitárnej pomoci sa treba obrátiť na internetovú stránku ua.gov.sk, sekcia dôležité odkazy – mimovládna pomoc sa objaví informácia o druhoch pomoci. V časti materiálna pomoc sa objaví dotazník o poskytnutí humanitárnej pomoci (spolu s typom komodity).
  • telefonická linka pre ukrajinsky hovoriacich migrantov alebo občanov UKR,  ktorí dopytujú informácie je: +421 513 816 111 a +421 259 765 111.
  • v prípade otázok ohľadom registrácie/evidencie ukrajinských utečencov je potrebné ich odkázať na najbližšie Oddelenie cudzineckej polície (Trenčín).

Na Okresnom úrade Trenčín bola určená stála služba koordinátora k poskytovaniu informácií ohľadne hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky (ďalej len „koordinátor“).

Všetky hovory prijíma na telefónnom čísle:  +421 908 278 808.
    Zoznam aktualít :