Oznámenie o odpočte stavu vodomeru

 20.06.2022

Vážení občania, 

Západoslovenská vodárenská spoločnosť Vás v súvisloti so zmenou ceny vodného a stočného žiada o spolulprácu. Odčítajte stav Vášho vodomeru a nahláste ho elektronicky na interntovej stránke:

www.odpocet.zsvs.sk

Urobte tak najneskôr do 1.júla 2022 a zapojte sa do súťaže o dovolenku v hodnote 2 500,- € a ďalších 99 vecných cien.

Bližšie informácie nájdete na www.zsvs.sk. 

Pokiaľ by ste mali problémy s odoslaním údajov, pracovníci na obecnom úrade Vám radi pomôžu. 


    Zoznam aktualít :