Detské a workout ihrisko v obci Ješkova Ves

 01.09.2021

    

Názov projektu:   Detské a workout ihrisko v obci Ješkova Ves 

Hlavný cieľ:   vytvorenie vhodných podmienok pre občanov na trávenie voľného času, skvalitnenie a rozšírenie verejných služieb

Výsledok projektu: vytvorenie vhodného materiálového prevedenia ihriska, skvalitnenie miestnej infraštruktúry, zlepšenie kvality života obyvateľov obce, podpora športových aktivít v obci a podpora zdravého životného štýlu

Projekt je spolufinancovaný

Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka.

www.mpsr.sk                                                                                 www.apa.sk


Zoznam aktualít :