Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022

 28.02.2023

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022Vytlačiť
 

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022

Obec v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 je 50,63 %.


1