Zhodnotenie volebných období rokov 2002 - 2022 a prevedené práce v obcí

 15.11.2022


1 2