Referendum 21.1.2023 - oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou

 14.11.2022

Referendum 21.1.2023 - oznámenie e-mailovej adresy na doručovanie žiadostí pre voľbu poštou:

Obec Ješkova Ves oznamuje, že je možné požiadať o voľbu poštou zo zahraničia.

Žiadosti adresujete na: ou@jeskovaves.sk

Termín na podanie žiadosti je do 2.12.2022


    1 2