Samospráva

Obecný úrad

Ješkova Ves 40
Ješkova Ves
958 45

IČO: 00699217
DIČ: 2021267193

+421 38 542 92 89
+421 38 542 93 96
ou@jeskovaves.sk