Sčítanie obyvateľstva

 08.02.2021

Asistované sčítanie obyvateľov

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR od 3. mája 2021 do 13. júna 2021, termín bol určený rozhodnutím predsedu Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 z 21. apríla 2021. Sčítať sa môžete na kontaktnom mieste - na Obecnom úrade Ješkova Ves t.č. 038/5429 289 alebo s pomocou mobilného asistenta - Silvia Remeňová t.č. 0905 750 577. 

https://www.scitanie.sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie


Zoznam aktualít :