Výsledky celoplošného testovania II.kolo

 09.11.2020

Výsledky celoplošného testovania v obci Ješkova Ves v II. kole

        

V nedeľu 8. novembra 2020 bolo otestovaných v našej obci 416 ľudí a pozitívnych bolo: 3 osoby (0,72%)  z toho 2 osoby neboli občanmi obce Ješkova Ves.

POĎAKOVANIE

Dovoľte mi poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili druhého kola nedeľného plošného testovania na Covid 19 za zodpovedné konanie a zároveň prosím chráňte si na ďalej svoje zdravie i zdravie svojich blízkych.

Veľká vďaka patrí odberovému tímu, ktorý excelentne zvládol svoju úlohu a bez problémov otestovali takmer 200 ľudí zo „zelených okresov“ nitrianskeho kraja.  Sme im vďační za to, že odložili svoje rodinné povinnosti a obetovali svoj voľný čas.

Predovšetkým veľké poďakovanie patrí zdravotníckemu personálu:

Ivanke Hlavačkovej, Mirke Belicovej Bode a Mgr. Blanke Moravčíkovej a v druhom kole sa pridala aj Michalela Staňová. Ďakujeme naším občanom, ktorí sa zapojili do testovania ako administrátori a dobrovoľníci: Silvii Remeňovej a Ivanke Hlavačkovej ml.

Rovnako veľké ďakujem chcem odovzdať aj veliteľovi odberného miesta kpt. Marcelovi Šovčíkovi a za dozor príslušníkovi PZ SR Bc. Róbertovi Mrižovi.

S úctou

                                                                                                          Pavel Greguš

                                                                                                          starosta obce    Zoznam aktualít :