Výsledky celoplošného testovania a poďakovanie

 03.11.2020

Výsledky celoplošného testovania v obci Ješkova Ves

   V nedeľu 1. novembra 2020 bolo otestovaných v našej obci

                                                    219 ľudí, pozitívnych bolo: 1 osoba (0,46%).

Obyvatelia našej obce pristupovali na testovanie zodpovedne a uvážlivo. Dodržiavali rozostupy, riadili sa pokynmi príslušníka Ozbrojených síl SR, Policajného zboru SR a dobrovoľnými pracovníkmi.

POĎAKOVANIE

Zdravotnícky personál spolu s dobrovoľníkmi v administratíve pracovali počas celého dňa nepretržite s hodinovou prestávkou na obed a krátkou prestávkou neskoro popoludní. Profesionalitu a odborné skúsenosti zdravotníkov, dobrovoľníkov, príslušníka Ozbrojených síl SR, Policajného zboru SR v priebehu testovania ocenili mnohí z nás. Sme im vďační za to, že odložili svoje rodinné povinnosti a obetovali svoj voľný čas.

Predovšetkým najväčšie poďakovanie patrí zdravotníckemu personálu: p. Ivanke Hlavačkovej, Mirke Belicovej Bode a Mgr. Blanke Moravčíkovej. Ďakujeme našim občanom, ktorí sa zapojili do testovania ako administrátori a dobrovoľníci: Bc. Silvii Remeňovej a Ivanke Hlavačkovej ml.

Nesmierne si vážime prácu vojakov, ktorú vykonali počas prípravy a aj počas samotného testovania. Rovnako ďakujeme aj veliteľovi odberného miesta kpt. Marcelovi Šovčíkovi a za dozor príslušníkovi PZ SR Ing. Mariánovi Lunterovi.

                                                                                                                                                      Pavel Greguš

                                                                                                                                                      starosta obce


  • 03.11.2020 | 0.02 Mb

Zoznam aktualít :