Informácie kceloplošnému testovaniu obyvateľov v obci Ješkova Ves: nedeľa 08.11.2020

 05.11.2020

OBEC JEŠKOVA VES

         Obecný úrad v Ješkovej Vsi

         958 45  Ješkova Ves č. 40

                Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Ješkova Ves

Miesto testovania: Kultúrny dom v Ješkovej Vsi

Dátum testovania: Nedeľa 8.11.2020      Pozor! upravený čas: od 08:00 hod. do 20:00 hod.

Čas testovania:          08:00 hod. – 12:00 hod.                   12:00 hod. – 13:00 hod. prestávka

                                        13:00 hod. – 17:00 hod.                   17:00 hod. – 18:00 hod. prestávka

                                        18:00 hod. – 20:00 hod.

Čo si treba k testovaniu priniesť:

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz

Občania od 10 – 15 rokov: kartičku poistenca (sprievod zákonného zástupcu)

Všetci občania: svoje telefónne číslo - mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii spolu s občianskym preukazom)

Prosíme občanov, aby prichádzali podľa začiatočného písmena priezviska nasledovne:

Nedeľa 01.11.2020    - od 08:00 hod. do 10:00 hod. A, B, C

                                         - od 10:00 hod. do 11:00 hod. Č, D, E, F, G,

                                         - od 11:00 hod. do 12:00 hod. H, CH, I,

                                         - od 13:00 hod. do 15:00 hod. J, K, L,

                                         - od 15:00 hod. do 17:00 hod. M, N, O,

                                         - od 18:00 hod. do 19:00 hod. P, R, S, Š,

                                         - od 19:00 hod. do 20:00 hod. T, V, Z, Ž

Prosíme všetkých obyvateľov, aby sa snažili dodržať odporúčaný čas, čím chceme predísť dlhej čakacej dobe pred odberným miestom. Ak Vám odporúčaný čas nevyhovuje pre neodkladné povinnosti, môžete prísť na testovanie aj v iný čas.

Pri odberoch budú uprednostnené tehotné ženy a zdravotne ťažko postihnutí.

Pokyny:

Pri príchode použite  HLAVNÝ VCHOD do budovy kultúrneho domu, následne si vydezinfikujte ruky.

Na označenom mieste „ADMINISTRATÍVA“ sa zaregistrujte pri dverách do vstupu kultúrneho domu. Testovaný ostáva v exteriéri – vonku pred vchodom, kde pred samotným odberom si vyfúka nos a opäť si dezinfikuje ruky.

Odber bude vykonaný na označenom mieste v budove „ODBER COVID – 19“. Testovaný po odbere ostáva vedľa v sále kultúrneho domu na vopred pripravených stoličkách v dostatočnej vzdialenosti od ostatných testovaných, prípadne čaká na výsledku vonku.

Na východ použite výlučne BOČNÝ VCHOD zo sály kultúrneho domu. Výsledok – certifikát mu bude odovzdaný ďalším pracovníkom z tímu.


Ak sme sa nezúčastnili na prvom kole testovania, môžeme ísť na druhé kolo testovania?

V prípade, že sa nachádzate v tzv. „červenom okrese“, môžete sa bez sankcie dať otestovať v druhom kole testovania. Za cestu na antigénový test, ako porušenie zákazu vychádzania v tomto prípade sankcionovaní nebudete. Cesta na antigénový test v rámci plošného testovania totiž spadá pod neodkladné vyšetrenie, na ktorú sa výnimka zo zákazu vychádzania vzťahuje.

Testovať sa môžu na odberové miesta prísť aj ľudia z tzv. „zelených“ okresov, v ktorých sa testovanie neuskutoční, ak je to pre nich nevyhnutné. V prípade, že to nie je nevyhnutné, odporúčame počkať. Od pondelka 9. novembra 2020  bude v zmysle nového uznesenia vlády č. 704 (platného od 9. do 14. novembra 2020) možné v rámci výslovnej výnimky zo zákazu vychádzania ísť na oba druhy testov – RT-PCR test a tiež antigénový test. Pre tento účel sa v krátkej dobe plánuje zriadenie mobilných odberových miest. Pre viac informácií sledujte komunikačné kanály Ministerstva zdravotníctva SR.

Zdroj: https://www.somzodpovedny.sk/


Zoznam aktualít :