AKTUALIZÁCIA Informácie k celoplošnému testovaniu a určené odberové miesto v obci Ješkova Ves

 28.10.2020

AKTUALIZÁCIA

Informácie k celoplošnému testovaniu a určené odberové miesto v obci Ješkova Ves

Celoplošné testovanie obyvateľov Slovenska sa uskutoční od 31. októbra do 1.novembra 2020 a 7. až 8. novembra 2020, vždy od soboty do nedele. Tým, že sa prídeme otestovať, zistíme nielen svoj vlastný stav, ale teda pomôžeme ochrániť aj svojich blízkych a ľudí v širšom okolí.

V našej obci budeme mať jedno odberné miesto a testovať sa bude len

jeden deň a to 1. novembra 2020.

Priestory Kultúrneho domu boli vytypované ako vhodný priestor na vykonanie testovania obyvateľov našej obce. Vybraný priestor musel splniť niekoľko kritérií s prihliadnutím na čo možno najväčšiu dostupnosť pre obyvateľov obce, so zreteľom na dodržanie všetkých epidemiologických štandardov.

Priestory kultúrneho domu navrhnuté obcou boli  dňa 24.10.2020 a 26.10.2020 kontrolované príslušníkmi OS SR, ktorí nemali výhrady k navrhovaným priestorom a súhlasili so zriadením navrhovaných odberného miesta.

Odberné miesto:  – Kultúrny dom v Ješkovej Vsi.

Odberné dni:

01.11.2020 – odberné miesto bude v prevádzke len 1 deň !!!!

Prístup k odbernému miestu:

Prístupový koridor so vstupom pred bránou kultúrneho domu

  • Prístup k odbernému miestu

Hlavný vchod do vestibulu kultúrneho domu

  • Vstup do odberného miesta

Bočný vchod v sále kultúrneho domu

  • Vyčkávací priestor na vyhodnotenie testu a odovzdanie certifikátu

Test môžete absolvovať, a to v čase od 7.00 do 22.00 hod., pričom posledný ster sa bude odoberať o 21.30 hod.

Testovanie sa neodporúča osobám so zdravotným či iným obmedzením, prípadne seniorom a iným zraniteľným skupinám obyvateľov, ak sa prirodzene zdržujú len v domácom prostredí a neudržujú úzky sociálny kontakt. Nie je to však udelenie výnimky. Aj pre tieto osoby nad 10 rokov platí povinnosť zákazu vychádzania v prípade neúčasti na prvom aj druhom kole celoplošného testovania. Výnimku z testovania majú len osoby s takým zdravotným obmedzením, ktoré im znemožňuje absolvovať testovanie. Tieto osoby sa musia vedieť preukázať lekárskou správou, ktorá potvrdzuje nemožnosť zúčastniť sa testovania. (zdroj: https://www.somzodpovedny.sk/koho-budeme-testovat/).

V prípade obyvateľov, ktorí sa nemôžu zúčastniť testovania v obci Ješkova Ves, môžu využiť akékoľvek iné odberné miesto v ktorýkoľvek odberný deň.

Informáciu budeme pravidelne aktualizovať.

Vytvorené: 28. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 28. 10. 2020 14:00Zoznam aktualít :