Návrh VZN č. 2/2020

 26.11.2020

  • 26.11.2020 | 0.31 Mb
    o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Ješkova Ves